KOHIRENS

*Pagkakaugnay-ugnay o Kohirens* – pagkakaugnay-ugany ng mga bahagi sa loob ng isang talataan. Sa level ng pangungusap, tumutukoy ito sa pagkakasundo ng paksa at panaguri. Sa level ng talata, tumutukoy ito sa kohisivnes ng daloy ng mga pangungusap sa talataan.

 

Kohirens: gumamit ng efectibong metodo ng development o paraan ng pagpapahayag Organisahin ang mga pangungusap mula simula hanggang sa wakas sa tulomg ng efektibong paten ng organisasyon. Gumamit ng mga efektiv na salitang transisyunal. Upaang mapanatili ang ugnayan dapat isaalang-alang ang mga sumusunod:

 

1)Paggamit ng mga panghalip panao at mga panghalip pamatlig. panghalip

 

PANAO-ay ginagamit na panghalili sa ngalan ng tao at ginagamit na pasa ng pangungusap.

hal: ako-tayo at kami ikaw-kayo siya-sila

 

Panghalip na Panao

 

Halimbawa:

 

Si Louis ay tanghali na kung gumising kaya siya nahuli sa klase.Nasan na ba si Francis? Kailangan ko na s iya ngayon.

 

Panghalip na PAMATLIG – panghalip na nagtuturo ng kinaroroonan – 4 na uri:

 

a) PRONOMINAL – ipinanghahalili sa ngalan ng tao o bagay hal. Siya ang meyor ng Manila.

 

b) PANAWAG-PANSIN – nagsasaad ng pook na kinaroroonan ng tinutukoy. (dito, diyan, doon) hal. Dito ako nakatira.

 

c) PATULAD – ginagamit sa paraang naghahambing. (ganito, ganyan, ganoon) hal. Ganyan ang itsura ng laruang waveboard.

 

d) PALUNAN – nagsasaad ng pook na kinaroroonan. (heto, hayan, hayun) hal. Hayun ang Baguio Memorial Park.

 

2)Paggamit ng mga salitang naghahayag ng KARAGDAGAN.

 

4 thoughts on “KOHIRENS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s